Vrienden van Krajovjanka

Vriendenclub

Krajovjanka wordt ondersteund door de stichting Vrienden van Krajovjanka. Deze stichting draagt zorg voor de ondersteuning van onze vereniging op allerlei gebied. Het aantal vrienden groeit gestaag en de stichting heeft een prima samenwerking met de kapel.

Materieel

De stichting draagt zorg voor het beheer van de goederen van de kapel. Bijvoorbeeld de geluidsapparatuur. Daarnaast zorgt de stichting voor inkomsten door middel van sponsoring en donaties. Met een gedeelte van deze inkomsten wordt de kapel materieel ondersteund. Met het andere gedeelte wordt de kapel bijgestaan in de te maken kosten voor bijvoorbeeld het opnemen van een CD, het organiseren van een (concert)reis etc.

Lidmaatschap

Lid worden van de Vrienden kost u slechts € 12,50 per jaar. Super vriend kost u slechts € 25,- per jaar. U krijgt regelmatig nieuwsbrieven. Hierin wordt alles over de kapel gemeld. Maar ook thema’s, interviews en andere interessante onderwerpen worden in deze nieuwsbrief geschreven. Tevens heeft een vriend voorrang bij deelname aan evenementen en (als supervriend) dikwijls een prijsvoordeel.

Wordt u enthousiast? Meld u aan als lid (via: info@krajovjanka.nl) van de vrienden club. U bent van harte welkom.

De stichting bestaat uit een groot aantal vrienden. Deze vrienden dragen Krajovjanka een warm hart toe. Zij zijn veel aanwezig bij optredens van de kapel, gaan mee op reis en 1 x per jaar organiseren we samen met de vrienden een “vriendendag”.

De vrienden vormen een belangrijke basis voor de stichting en de kapel!